Studenter med barn

Studerande med barn har högre utgifter än unga ensamstående, ganska logiskt. Enligt en ny undersökning som är gjord av CSN  skiljer det cirka 6.000 kronor mellan grupperna.

I genomsnitt ligger månadsutgifterna för dem som studerar och har barn på cirka 14.000 konor i månaden. Detta innebär såklart att de hamnar över studiemedelsnivån även om de räknar med tilläggslån och tilläggsbidrag konstaterar Centrala studiemedelsnämnden. Magnus Forss som är chef för utvärderings- och statistikenheten på CSN säger att de ska undersöka hur föräldragruppens situation kan förbättras.

CSN vill se en ökad andel föräldrar som börjar studera, men för att det ska fungera på ett bra sätt måste de också se över de ekonomiska villkoren som kommer att behövas stärkas, och även schemaläggningar och annat för ses över. Idag är andelen på 15 procent som är ensamstående eller sammanboende med barn som studerar.

De är framför allt kostnaderna för boendet som är högre, enligt CSN-enkäten. Den största delen av ensamstående med barn bor i en hyresrätt och 37 procent av de totala månadsutgifterna går bara till hyrorna. Motsvarande kostnad för ensamstuderande utan barn är 27 procent. Det är inte bara hyran som tar hårt på budgeten, utan föräldrarna dras även med högre kostnader för bil, livsmedel, telefon, internet mm. Även utgifter för läkare och mediciner.

De föräldrar som studerar idag får nu lita på andra inkomstkällor som bostadsbidrag, barnbidrag eller lån från andra institut. Tyvärr berättar Magnus Forss att vissa har fallit för att ta sms-lån. Som student kan det vara svårt att betala tillbaka lånet snabbt så att inte beloppet stiger pga räntan. Vissa har säkert hamnat hos inkasso eller gått ännu längre.

Jag tycker att om man har barn så borde man tänka över beslutet om att studera en gång till och se så att budgeten räcker. Om man tänker skaffa barn under studierna så borde man också tänka igenom det en gång till. Det finns allt för många unga som skaffar barn trots att ekonomin inte räcker, vilket slutar oftast med pannkaka.