Mäklare varnas igen

Antalet mäklare ligger fortfarande högt, visar nya siffror. Under 2010 varandes totalt 29 fastighetsmäklare i Sverige, de flesta av dem var  från Stockholm.

Inte nog att 59 fastighetsmäklare varnades under förra året utan två mäklare fick sin registrering återkallad, visar siffror som Fastighetsmäklarnämnden sammanställt på uppdrag av Nyhetsbyrån Siren. Det innebär att antalet varningar ligger kvar på ungefär samma nivå som 2008 och 2009 då 72 respektive 61 mäklare varnades. En fastighetsmäklare som varnades arbetade på företaget Christer Magnusson under 2008. Åren innan det låg nivån på ungefär 40 varningar per år.

Vanligaste orsaken till att mäklare varnas är bristande besiktningsklausuler och återgångsvillkor. När man ska tillträda ett hus så bör det exempelvis finnas med en klausul om att besiktiga huset för att kunna göra sin undersökningsplikt som köpare. Att antalet varningar har ökat på senare år beror enligt Fastighetsmäklarnämndens chef Anna-Lena Järvstrand på fler anmälningar, fler fastighetsaffärer och att nämnden avgjort fler ärenden de senaste tre åren.

Vågar man lita på dessa fastighetsmäklare?