Ökad utlåning under 2011

Enligt tidningen Göteborgs-Posten så räknar bankerna med att utlåningen till företag ska ta bättre fart under detta år. Enligt statistik så är det åtta av tio bankkontor som tror på ökad utlåning under 2011. Under det sista kvartalet uppgav hälften av alla 150 kontor som tillfrågats av Almi Företagspartner att utlåningen till företagen var oförändrad. Samtidigt ökar bankerna sina utlåningsmarginaler emot företagen. Under fjärde kvartalet angav fyra av tio bankkontor att räntemarginalen ökade. Undersökningen visar att bankernas villkor ej har lättat. Nio av tio bankkontor uppger att villkoren är oförändrade medan ett av tio bankkontor uppger att villkoren skärpts jämfört med föregående kvartal.