Fredrik Reinfeldts Julklapp

Fredrik Reinfeldt samlade ihop Sveriges politiska  journalister till Högloftet på Skansen igår för sitt traditionella jultal.

Det blev visst lite prat kring hotet mot den svenska öppenheten från islamister. Men efter allt detta så var det dags för den politiska julkappen till det svenska folket.

”Jag tycker att man som vuxen ska försöka ta sig tillbaka till sin egen barndoms jular och tänka på hur de var när de var som bäst. Och sedan försöka ge det till sina egna eller andras barn. Då blir julen den fina stund för familjen och barnen som den ska vara”