Svensk export ökar

Finanskrisen gjorde att efterfrågan från utlandet föll kraftigt. Den svenska varuexporten rasade med hela 17 procent under 2009. Tro det eller ej men det var den största exportminskningen sedan andra världskriget. De branscher som föll kraftigast har också kommit tillbaka snabbast. Verkstadsvaror, järn och stål står för den största återhämtningen.

När varuexporten fick en rejäl smäll 2009 så klarade exporten av tjänster desto bättre. Tjänstexporten drabbades senare av krisen och smällen var långt ifrån lika kraftig. Under helåret 2009 uppgick tjänstexporten till 451 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med 2008.  Under andra kvartalet 2010 bröts nedgången och under de följande kvartalen ökade tjänsteexporten. Handeln med tjänster gav under 2010 års tre första kvartal ett överskott på 84 miljarder kronor, vilket är 9 miljarder kronor mer än under samma period 2009.

Under denna period gav handeln med varor ett överskott på 47,7 miljarder kronor. Helårssiffror för 2010 har ännu inte publicerats. Tjänstehandeln delas in i transporter, resor och andra tjänster. I den senare kategorin finns kommunikationer, byggtjänster, finansiella tjänster mm. Dessutom räknas övriga affärstjänster och kultur in.

Sedan 2001 har nettoexporten av tjänster ökat kraftigt. Resor har nästan alltid vart en minuspost eftersom vi svenskar spenderar mer pengar i utlandet än vad utländska besökare spenderar i Sverige. Men sedan året 2001 har detta underskott minskat och uppgick till 12,7 miljarder kronor. Samtidigt fortsätter överskottet från transporttjänster att ligga stabilt omkring 20 miljarder kronor. Det som hänt är att det som benämns som övriga tjänster ökat mycket kraftigt. Överskottet ligger numera kring 100 miljarder kronor och den totala tjänstehandeln ger netto drygt 100 miljarder kronor i överskott.

Övriga tjänster gav ett nettoflöde på 85 miljarder kronor under förra årets tre första kvartal, vilket är 17 miljarder kronor mer än under motsvarande period 2009, skriver Kommerskollegium.

Läs resten av den intressanta artikeln hos Aftonbladet.